in opdracht van Buro O2 (Van steenkool naar biomassa in een pennentrek)